Stichting Koppelkerk

Deze stichting in Bredevoort wordt gerund door een groep vrijwilligers, directeur Sylvia Heijnen en het bestuur. De Koppelkerk is al ruim vijf jaar een ontmoetingscentrum voor Nederlandse en Duitse liefhebbers van kunst en cultuur.

Het programma rust op drie pijlers:

  • de diverse vormen van kunst
  • boeken in het boekencafé
  • verdieping door lezingen, cursussen en discussieavonden

Voor zowel ouderen als jongeren is er in de Koppelkerk iets te vinden dat op hun interesse aansluit.

Henk Visser bij expositie
Bennie Te Vaarwerk
(1958-2018)

Man van archieven, heerlijkheid Borculo en Achterhoek

Bennie te Vaarwerk

De instelling van de Willem Sluiter Prijs is te danken aan Bennie te Vaarwerk (1958-2018). Met een legaat maakte hij het mogelijk nog zeker een halve eeuw deze belangrijke Achterhoekse prijs uit te reiken. De bekendste dichtregels van Willem Sluiter ­– we komen er nog op terug – inspireerden hem hiertoe. Te Vaarwerk was verslingerd aan de geschiedenis en dan speciaal aan die van de heerlijkheid Borculo. Al jong bezocht hij archieven om er onderzoek te doen en later vond hij er ook zijn werk.

Verder lezen