Van der Lugt Stichting

De G.A. van der Lugt Stichting zet zich al meer dan vijftig jaar in voor het beheer en onderhoud van kleine Achterhoekse landschapselementen, het verbeteren van biotopen, het vergroten van biodiversiteit en het beheer van cultureel en archeologisch erfgoed.

Daarnaast steunt de stichting publicaties in het Nedersaksisch dialect. Veel vrijwilligers voeren de werkzaamheden uit en de zichtbare resultaten ervan in de hun woon- en leefgebied, geven veel voldoening. Zij komen uit steden en dorpen in de hele regio en het samen bezigzijn leidt tot een echt Achterhoekse verbondenheid.

Vrijwillgers G.A. van der Lugt Stichting

Bennie Te Vaarwerk
(1958-2018)

Man van archieven, heerlijkheid Borculo en Achterhoek

Bennie te Vaarwerk

De instelling van de Willem Sluiter Prijs is te danken aan Bennie te Vaarwerk (1958-2018). Met een legaat maakte hij het mogelijk nog zeker een halve eeuw deze belangrijke Achterhoekse prijs uit te reiken. De bekendste dichtregels van Willem Sluiter ­– we komen er nog op terug – inspireerden hem hiertoe. Te Vaarwerk was verslingerd aan de geschiedenis en dan speciaal aan die van de heerlijkheid Borculo. Al jong bezocht hij archieven om er onderzoek te doen en later vond hij er ook zijn werk.

Verder lezen