Contact

Bestuur Stichting Fonds Willem Sluiter

Arie Ravesloot (voorzitter), Ed de Graaf (secretaris/penningmeester), Diana Abbink, Gerda Brethouwer, Ton Esman, René Nijhof, Harry te Walvaart.

Postbus 139
7150 AC Eibergen

info@willemsluiterprijs.nl
Telefoonnummer secretaris: 06 53796269

Websitebeheerders
Harry te Walvaart, te bereiken via website@willemsluiterprijs.nl

RSIN-nummer: 860914094

Bank: NL59TRIO0320012840

De Belastingdienst heeft de ANBI-status toegekend aan de Stichting Fonds Willem Sluiter. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting.

JAARVERSLAG 2020

Op grond van de regels voor de ANBI-status wordt hier ook het Woordelijk en financieel jaarverslag 2020 Stichting Fonds Willem Sluiter gepubliceerd. Dit is te lezen door te klikken op deze link.

Op grond van de regels voor de ANBI-status wordt hier ook het Woordelijk en financieel jaarverslag 2021 Stichting Fonds Willem Sluiter gepubliceerd. Dit is te lezen door te klikken op deze link.


Het doel van de in Eibergen gevestigde Stichting Fonds Willem Sluiter

Artikel 2 – Doel

  1. De stichting heeft als doel:
    het beheren van een fonds dat periodiek een penning met bijbehorend geldbedrag uitreikt aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die de Achterhoek op een positieve manier voor het voetlicht heeft gebracht, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
    Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.
  2. De stichting beoogt het algemeen nut.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

In artikel lid 5 van artikel 3 is bepaald dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden.

Bennie Te Vaarwerk
(1958-2018)

Man van archieven, heerlijkheid Borculo en Achterhoek

Bennie te Vaarwerk

De instelling van de Willem Sluiter Prijs is te danken aan Bennie te Vaarwerk (1958-2018). Met een legaat maakte hij het mogelijk nog zeker een halve eeuw deze belangrijke Achterhoekse prijs uit te reiken. De bekendste dichtregels van Willem Sluiter ­– we komen er nog op terug – inspireerden hem hiertoe. Te Vaarwerk was verslingerd aan de geschiedenis en dan speciaal aan die van de heerlijkheid Borculo. Al jong bezocht hij archieven om er onderzoek te doen en later vond hij er ook zijn werk.

Verder lezen