Willem Sluiter Prijs

Voor wie?

Voor een persoon, personen, vereniging, stichting, organisatie of bedrijf die de Achterhoek op een positieve manier voor het voetlicht heeft/hebben gebracht. De prijs (met penning) bedraagt 5.000 euro.

Iedereen mag indienen

Via de site mag iedereen een voordracht indienen. Wie verdient volgens de indiener de Willem Sluiter Prijs? De voordracht moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zie voordragen op deze site.

Wanneer?

Alle voordrachten moeten binnen zijn voor 1 januari 2021.

Beoordeling

De leden van de onafhankelijke jury kiezen los van elkaar uit alle inzendingen ten hoogste tien genomineerden. Daaruit kiest de jury gezamenlijk de winnaar.

Bekendmaking en uitreiking

De bekendmaking van de prijs en de feestelijke uitreiking is op 20 maart 2021 (rond geboortedag van Willem Sluiter) in de Oude Mattheuskerk in Eibergen.

Door Anton ter Braak vervaardigde penning en 5000 euro

De om de vijf jaar uit te reiken Willem Sluiter Prijs bestaat uit een penning en een geldbedrag van 5000 euro. Zo heeft Bennie te Vaarwerk bepaald. Hiervoor stelde hij een legaat beschikbaar. Aan een groep mensen vroeg hij samen voor de uitvoering van zijn plan een Stichting Fonds Willem Sluiter op te richten. Bovendien legde hij vast dat de beeldhouwer Anton ter Braak de penning moest ontwerpen, dat hierop de beeltenis van de dichter Willem Sluiter moest komen, zijn bekende ‘achter-hoek’-regel en de naam van de winnaar.

Ontwerp voor de door Anton ter Braak vervaardigde penning.

Voor de beeltenis van Sluiter liet ter Braak zich inspireren door het aan Pieter van Anraadt (1635-1678) toegeschreven portret van de dichter. Hij plaatste hem in een landschap met kenmerken van de Achterhoek.

Achterhoek positief voor het voetlicht brengen

“Mijn doel voor dat Fonds is”, schreef Te Vaarwerk op 2 juli 2018, “om periodiek, gerekend vanaf 2018, de 350e ‘verjaardag’ van Sluiters bekende dichtregel over zijn ‘achter-hoek’  (waarmee hij niet de huidige geografische Achterhoek bedoeld heeft, maar die mijns inziens toch aan de basis staat van de latere streeknaam), om de vijf jaar een penning uit te reiken aan een persoon, personen, vereniging, stichting, organisatie of bedrijf die de Achterhoek op een positieve manier voor het voetlicht heeft gebracht.”

Veel waardering voor kunstenaar

Bennie te Vaarwerk had veel waardering voor het werk van de in Noordijk wonende kunstenaar Anton ter Braak, bleek ook in andere contacten in zijn laatste levensjaren. Ter Braak (zie voor informatie zijn site: http://www.antonterbraak.com/) vervaardigde in 2013 ook de plaquette die ter herinnering aan Willem Sluiter is aangebracht in de Grote of St. Michaëlskerk in Zwolle, waar deze dichter en dominee is begraven.

De door Anton ter Braak vervaardigde plaquette die ter herinnering aan Willem Sluiter in de Grote of St. Michaëlskerk in Zwolle.

Ter Braak vervaardigde in 2009 ook het kunstwerk van de drie schrijvende meesters in Gelselaar, dat vooral was bedoeld om alsnog de Achterhoekse schrijver Hendrik Willem Heuvel te eren.

In Eibergen staat sinds 2010 ook een kunstwerk van Anton ter Braak: ‘Porta’, een hemelpoort, bij de H. Mattheuskerk. Een cadeau ter ere van het 75-jarig bestaan van de Eibergse kerk. Zie ook deze link.

Bennie Te Vaarwerk
(1958-2018)

Man van archieven, heerlijkheid Borculo en Achterhoek

Bennie te Vaarwerk

De instelling van de Willem Sluiter Prijs is te danken aan Bennie te Vaarwerk (1958-2018). Met een legaat maakte hij het mogelijk nog zeker een halve eeuw deze belangrijke Achterhoekse prijs uit te reiken. De bekendste dichtregels van Willem Sluiter ­– we komen er nog op terug – inspireerden hem hiertoe. Te Vaarwerk was verslingerd aan de geschiedenis en dan speciaal aan die van de heerlijkheid Borculo. Al jong bezocht hij archieven om er onderzoek te doen en later vond hij er ook zijn werk.

Verder lezen