ANBI

Het RSIN-nummer van de Stichting Fonds Willem Sluiter is: 860914094.

Voor inzage in het BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING FONDS WILLEM SLUITER STATUTAIR GEVESTIGD TE EIBERGEN 2020-2024 klik op deze zin.

Voor nadere informatie over deze stichting en haar bestuur zie ook de pagina Contact op deze site.

Bennie Te Vaarwerk
(1958-2018)

Man van archieven, heerlijkheid Borculo en Achterhoek

Bennie te Vaarwerk

De instelling van de Willem Sluiter Prijs is te danken aan Bennie te Vaarwerk (1958-2018). Met een legaat maakte hij het mogelijk nog zeker een halve eeuw deze belangrijke Achterhoekse prijs uit te reiken. De bekendste dichtregels van Willem Sluiter ­– we komen er nog op terug – inspireerden hem hiertoe. Te Vaarwerk was verslingerd aan de geschiedenis en dan speciaal aan die van de heerlijkheid Borculo. Al jong bezocht hij archieven om er onderzoek te doen en later vond hij er ook zijn werk.

Verder lezen