Hans Keuper

Als student biologie in Utrecht droeg Hans Keuper vijftig jaar geleden de Achterhoekse taal – zijn grote liefde – al uit en daar is hij nooit mee opgehouden. Al in die tijd schreef hij verhalen in het Nedersaksisch. Na een verblijf van zeven jaar in Kameroen keerde hij terug naar de Achterhoek om er velerlei activiteiten te ontplooien op het gebied van de streektaal en –cultuur.

In 1990 richtte hij de band Boh Foi Toch op die landelijk bekend werd. Daarnaast organiseert hij samen met zijn vrouw Rita de Achterhoek Spektakel Toer en helpt hij bij het organiseren van andere regionale evenementen.

Hans Keuper
Bennie Te Vaarwerk
(1958-2018)

Man van archieven, heerlijkheid Borculo en Achterhoek

Bennie te Vaarwerk

De instelling van de Willem Sluiter Prijs is te danken aan Bennie te Vaarwerk (1958-2018). Met een legaat maakte hij het mogelijk nog zeker een halve eeuw deze belangrijke Achterhoekse prijs uit te reiken. De bekendste dichtregels van Willem Sluiter ­– we komen er nog op terug – inspireerden hem hiertoe. Te Vaarwerk was verslingerd aan de geschiedenis en dan speciaal aan die van de heerlijkheid Borculo. Al jong bezocht hij archieven om er onderzoek te doen en later vond hij er ook zijn werk.

Verder lezen