Stichting HelemaalGroen

Deze heeft ten doel het zwerfvuilprobleem aan te pakken door de rommel te laten verwijderen door vrijwilligers uit de omgeving. In 2019 werd er gestart in Geesteren (gemeente Berkelland) met het gratis aanbieden van een app, die het traject van een zwerfvuilraper registreert als een groen lijntje op een kaart.

Het is erg stimulerend om te zien wat je al hebt schoongemaakt, maar ook wat anderen hebben gedaan. Van zeven deelnemers in het begin zijn er in Berkelland nu al 282 vrijwilligers ingeschreven. Het is de bedoeling dit project over het hele land uit te rollen.

App HelemaalGroen
Bennie Te Vaarwerk
(1958-2018)

Man van archieven, heerlijkheid Borculo en Achterhoek

Bennie te Vaarwerk

De instelling van de Willem Sluiter Prijs is te danken aan Bennie te Vaarwerk (1958-2018). Met een legaat maakte hij het mogelijk nog zeker een halve eeuw deze belangrijke Achterhoekse prijs uit te reiken. De bekendste dichtregels van Willem Sluiter ­– we komen er nog op terug – inspireerden hem hiertoe. Te Vaarwerk was verslingerd aan de geschiedenis en dan speciaal aan die van de heerlijkheid Borculo. Al jong bezocht hij archieven om er onderzoek te doen en later vond hij er ook zijn werk.

Verder lezen