Maurits Steverink

De in Silvolde geboren en getogen Steverink is een Achterhoekse duizendpoot. Hij studeerde genetica, reproductie en algemene economie aan de Universiteit Wageningen werkte hij eerst als onderzoeker en stapte daarna over op het bedrijfsleven. In 2005 werd hij zelfstandig projectmanager en in 2012 richtte hij het ‘Kenniscentrum Nelles’ op, dat laat zien hoe groot het belang voor de regio is van lokaal geproduceerd voedsel.

Steverink brengt op een enthousiaste manier – en als het maar even kan in dialect – wetenschap en praktijk bij elkaar. Daarnaast is hij schrijver van diverse boeken en een onvermoeibaar stimulator van het gebruik van oude kennis en rassen in het agrarisch bedrijf. Van 2009 tot 2017 vervulde hij het voorzitterschap van ‘Slow Food Achterhoek’ en momenteel is hij bestuurslid van de ‘Stichting Smaak van de Achterhoek’.

Maurits Steverink (met echtgenote Corinne)
Bennie Te Vaarwerk
(1958-2018)

Man van archieven, heerlijkheid Borculo en Achterhoek

Bennie te Vaarwerk

De instelling van de Willem Sluiter Prijs is te danken aan Bennie te Vaarwerk (1958-2018). Met een legaat maakte hij het mogelijk nog zeker een halve eeuw deze belangrijke Achterhoekse prijs uit te reiken. De bekendste dichtregels van Willem Sluiter ­– we komen er nog op terug – inspireerden hem hiertoe. Te Vaarwerk was verslingerd aan de geschiedenis en dan speciaal aan die van de heerlijkheid Borculo. Al jong bezocht hij archieven om er onderzoek te doen en later vond hij er ook zijn werk.

Verder lezen