Ester van de Haar

Ester van de Haar (Doetinchem, 1967) studeerde aan de lerarenopleiding Nederlands en geschiedenis en aansluitend onderwijskunde aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit). Na een kleine 20 jaar als onderwijsadviseur en educatief uitgever te hebben gewerkt, werd ze in 2008 bestuurder van Cultuurcentrum Gruitpoort en sinds 2020 Amphion Cultuurbedrijf. Ester is tevens kwartiermaker van het Cultuur&Erfgoedpact Achterhoek.

Ester gelooft in de kracht van creativiteit en verbinding. De vraagstukken in de wereld zijn niet meer door individuen met bestaande antwoorden op te lossen. Oordeelvrij open staan voor twijfel en lef om de gebaande paden te verlaten, dat is wat we nodig hebben. En de Achterhoek is de regio bij uitstek om daar het voortouw in te nemen.

Bennie Te Vaarwerk
(1958-2018)

Man van archieven, heerlijkheid Borculo en Achterhoek

Bennie te Vaarwerk

De instelling van de Willem Sluiter Prijs is te danken aan Bennie te Vaarwerk (1958-2018). Met een legaat maakte hij het mogelijk nog zeker een halve eeuw deze belangrijke Achterhoekse prijs uit te reiken. De bekendste dichtregels van Willem Sluiter ­– we komen er nog op terug – inspireerden hem hiertoe. Te Vaarwerk was verslingerd aan de geschiedenis en dan speciaal aan die van de heerlijkheid Borculo. Al jong bezocht hij archieven om er onderzoek te doen en later vond hij er ook zijn werk.

Verder lezen