ANBI-status Fonds Willem Sluiter

De Belastingdienst heeft de ANBI-status toegekend aan de Stichting Fonds Willem Sluiter. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.